Türkiye Kamu-Sen

TÜRKİYE KAMU-SEN 6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirtilen gündemle;

21-22 Nisan 2018 tarihlerinde saat 10:00’ da Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:39 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan THE GREEN PARK Hotel’ de toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı gündemle 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacaktır.

 

21 Nisan 2018 Cumartesi

1.Açılış

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.Divan Teşkili

4.Protokol Konuşmaları

5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve ibrası

6.Mali raporun okunması görüşülmesi ve ibrası

7.Bağımsız denetçi raporunun genel kurulu sunulması, Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

8.Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı

9.Tüzük değişikliği

10.Genel Kurulun yönetim kuruluna devredeceği yetkiler

11.Yönetim, Denetleme ve disiplin kurulları asil ve yedek üyeliklerine adaylık başvurusu

12.Dilek ve temenniler

22 Nisan 2018 Pazar

13.Zorunlu organların seçimi(yönetim, denetleme, disiplin kurulları asil ve yedek üye seçimi)

14.Kapanış