Türkiye Kamu-Sen

SHÇEK YURDUNDA YETİŞENLERDEN MEMUR OLARAK GÖREV YAPANLAR ÖĞRENİM DURUMLARINA UYGUN UNVANLARA ATANACAK

Bilindiği üzere, 2828 sayılı kanun haklarında korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış olup, fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil 2 yıldan az olmamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar kamuda işe yerleştirme hakkına sahip oluyorlardı.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme yurtlarında yetişenlerden memur olarak görev yapanlara öğrenim durumlarına uygun unvanlara atanma hakkı verildi.  27 Mart tarihli resmi gazete de yayımlanan 7103 sayılı Kanun uyarınca SHÇEK yurtlarında yetişerek devlet memurluğuna ataması yapılanlardan halen memur olarak görev yapanlar, öğrenim durumlarına uygun unvanlara atamalarının yapılması isteyebilecek.

 

Kanunun tanıdığı haktan yararlanmak isteyenlerin kurumlarına dilekçe ile müracaat ederek atanma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak bu haktan faydalanacak durumda olanlar için bir dilekçe örneği hazırladık. Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyan kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanabilmeleri için aşağıdaki dilekçe örneğini doldurarak kurumlarına vermeleri önem arz etmektedir.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 




RESİMLER