Türkiye Kamu-Sen

666 SAYILI KHK'YA KISMİ İPTAL

Bilindiği gibi 2 Kasım 2011'de Hükümet, yangından mal kaçırırcasına kamu görevlileri için hayati önem ifade eden "eşit işe eşit ücret" ilkesini hayata geçirdiğini iddia eden bir karara imza atmıştı. Karar öncesinde sendikaların ve çalışanların fikri alınmadığı için bir çok haksızlık ortaya çıkmış, bazı kurumlarda çalışan memurların almakta olduğu ek ödemeler kesilmiş, fazla mesai ücretlerinin 2013 yılından itibaren kesilmesi öngörülmüş, başta öğretmen, akademisyen ve KİT çalışanları olmak üzere 1,5 milyon dolayında kamu çalışanı, getirilen ek ödemeden hiç faydalanamamıştı.Türkiye Kamu Sen olarak düzenlemede pek çok yanlış oduğunu yaptığımız onlarca eylem ve açıklamada ifade etmiştik.

Şimdi ise Anayasa Mahkemesi, içinde birçok adaletsizlik barındıran söz konusu KHK'nın bazı maddelerini iptal etmiştir. Eğer iktidar o dönemde bu kararnameyi sendikaların görüşlerini alarak hazırlamış olsaydı, böyle bir durum da sözkonusu olmayacaktı. Umarız iktidar, her şeyi ben yaptım oldu mantığı içinde uygulama alışkanlığından vazgeçer ve bundan sonra diyalog mekanizmasını çalıştırarak alınacak kararlarda uygulayıcıların ve muhatapların da söz sahibi olmasını sağlar. Bu şekilde de uzlaşma kültürü tabana yansımış,  daha iyi demokrasi uygulamaları hayata geçirilmiş olur. 

Konunun bir tarafı böyle iken Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Buna göre Anayasa Mahkemesi kararı 9 ay sonra geçerli olmak kaydıyla;

 1. Cumhurbaşkanlığı Personeline Dair Düzenlemeler İptal Edilmiştir

Cumhurbaşkanlığı personelinin maaşlarını yeniden düzenleyen, ek 10. maddenin ilgili bölümleri iptal edilmiştir.

2. Altı Kurumun Maaş Düzenlemesi İptal Edilmiştir

  666 Sayılı KHK’nın bazı kurumların maaşlarını düzenleyen ek 11. maddesi ile

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı,
Kalkınma Ajansları
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu,

kadro ve pozisyonlarına atanacakların maaşı genel müdürlüklerde görev yapan personelle eşitlenmişti. Ayrıca bu kurumlardaki uzman unvanlı personelin maaşlarının Başbakanlık uzmanlarını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Bu düzenlemeler iptal edilmiştir.

3. Kurumsal Ek Ödemeleri İptal Eden Maddeler İptal Edilmiştir

666 sayılı KHK ile bir taraftan ortak bir ek ödeme sistemine geçilirken, bir taraftan da bazı kurumlarda ödenmekte olan kurumsal ek ödemeler kaldırılmıştı. Mahkeme kurumsal ek ödemeleri kaldıran hükümleri iptal etmiştir.

Böylece Anayasa Mahkemesi kararı gereğince bütün kurumlarda daha önce ek ödeme almakta olup da 666 sayılı KHK ile iptal edilen ek ödemeler ödenmeye devam edecek, yeni getirilen ek ödeme de iptal olmadığından bu kurumlarda çalışanlar hem daha önce aldıkları kurumsal ek ödemeyi hem de 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödemeyi aynı anda alma durumları söz konusudur.  

   4.Eski Ek Ödeme İle Yeni Ek Ödeme Arasında Fark Olursa, Farkın Tazminat Olarak Ödenmesini Öngören Bölümler İptal Edilmiştir

Geçici 11. madde ile eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark olması halinde, fark tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştü. Mahkeme, kurumsal ek ödemelerin yeniden ödenmesine karar verdiği için eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark tazminatı ödenmesine gerek olmadığından bu hükmü de iptal etmiştir.

   5. Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesini Kaldırılmasını Öngören Hüküm İptal Edilmiştir

Bilindiği üzere 666 sayılı KHK ile bazı kurumların fazla mesai ödemelerinin 31 Aralık 2012′ye kadar devam etmesi, 1 Ocak 2013′de bu ödemelerin kesilmesi öngörülmüştü.  Mahkeme fazla mesai ödemesini kaldıran bu hükmü iptal etmiştir. Buna göre fazla mesai ödemesi almakta olanlar, bu haktan faydalanmaya devam edecektir.

TÜRKİYE KAMU SEN GENEL MERKEZİ
RESİMLER