Türkiye Kamu-Sen

KONCUK: BU POLİTİKALAR SÜRERSE 2013 KAYIP YIL OLACAK

Araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.763,58 TL, açlık sınırı ise 1.361,85 Lira olarak hesaplandı.

 

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.525,42 Lira olarak belirlendi.

 

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre % 0,05 oranında arttığını gösterdi.

 

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı 799,11 TL oldu. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıda ve kira gideri ise 2013 yılı Ocak ayında 1.347,6 Lira olarak tahmin edildi.

 

Ocak 2013 itibarı ile ortalama 1.924,51 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,52’sini oluşturdu.

 

Araştırmaya göre Ocak ayında %3 oranında zamlı maaş alan bir memur, maaşının %70’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

 

Ocak ayında gıda fiyatlarında %3,3 ve sağlık giderlerinde ise %15,54 oranında artış kaydedildi. 

 

Böylece kamu görevlilerinin, Ocak ayında aldıkları maaş zammının tamamı zorunlu harcama kalemlerinde yaşanan fiyat artışına yenik düştü.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memura Ocak ayında yapılan yüzde 3’lük zammın açıklanan enflasyon rakamları karşısında bir ayda eridiğini belirtti. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı TÜFE rakamlarının yüzde 1,65 olarak belirlendiğini bununla birlikte bir ay içerisinde sağlık giderlerine %15,5 ve gıda fiyatlarına da % 3,3 zam geldiğini hatırlatan Koncuk şunları söyledi:

 

“Memur maaşlarına Ocak ayında, altı ay için yüzde 3 zam yapılmasına rağmen, kamu görevlilerine ve emeklilerimize verilen maaş artışının tamamı daha birinci ayda eridi. Yetkililer, dünyada yaşanan ekonomik olumsuzlukların 2013 yılında ülkemizdeki çalışanları da olumsuz etkileyeceğini bilmelerine rağmen, gerek toplu sözleşme görüşmelerinde gerekse bütçe hazırlama döneminde gündemlerine bir türlü memurları ve emeklileri almak istemedi ve bütün itirazlarımıza karşın kamu görevlilerini %3+3 zamma mahkûm ettiler. Doğalgaza ve benzine yapılan zamlar hepimizin malumu... Geçtiğimiz ay hastane ve ilaç masraflarına %15,5; gıdaya %3,3 zam geldi. İğneden ipliğe her ürüne zam yapılırken çalışanlarımızın ekonomik durumlarının günden güne daha da kötüye gittiği bir türlü görülmüyor. 2013 yılının altı aylık dönemi için öngörülen maaş zammı, daha ilk ayda hükmünü yitirmiştir. Dolayısıyla önümüzde memurun geçireceği çok zor bir yıl bulunmaktadır. Gıdadaki, sağlıktaki, benzin ve doğalgazdaki zamlar dikkate alındığında, bu politikalarla ve bu maaş artışlarıyla 2013, memurlar ve emeklileri için kayıp yılı olacaktır.”

 
RESİMLER